انتخاب سازمان برتر - آی کن

انتخاب سازمان برتر

همایش انتخاب سازمان برتر در تاریخ ۳ بهمن ۹۷ به میزبانی شرکت آی کن در اصفهان برگزار گردید.

همایش شرکت کسرا (یزد)

این همایش در بهمن ماه ۹۸ در محل هتل صفائیه یزد برگزار گردید.

همایش حراست کسرا

این همایش آبان ماه ۹۷ در تهران برگزار گردید.

 

همایش اتوماسیون اداری و تردد

همایش اتوماسیون اداری و تردد ویژه شهرداری‌ها در مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در محل استانداری یزد برگزار گردید.

انتخاب سازمان برتر (سطح کشوری)

در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ همایش انتخاب سازمان برتر (سطح کشوری) در تهران برگزار گردید.