اتوماسیون کسب و کار

شرکت میراکام پارس با دارا بودن تجارب راه اندازی اتوماسیون های  کسب و کاردر حوزه های مختلف با دارا بودن زیر ساخت های موتور تولید فرم، گزارش ساز و گردش کار و سرویس‌ها ابزاری قدرتمند تحت وب می‌باشد که سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا فرم های سازمانی خود را الکترونیکی کرده و دقیقا طبق فلوچارت مصوب شما فرم ها به گردش درآمده و بدون دخالت کاربران و بر اساس فرآیند تعریف شده، با استفاده از اطلاعاتی که در فرم وارد شده است، به طور هوشمند انجام شود. این ابزار در هر مرحله از گردش کار، با توجه به اطلاعات درون فرم، مرحله بعدی را تشخیص داده و آن را اجرا می‌نماید. این اطلاعات می‌تواند با اتصال خودکار به دیگر پایگاه داده‌های موجود در سازمان نیز به دست آید. همچنین این ابزار می‌تواند اطلاعات موجود در دیگر پایگاه داده‌های سازمان را به‌روز رسانی نماید. این ابزار می تواند به عنوان یک ابزار یکپارچه ساز سازمانی برای مکانیزه و هوشمند نمودن فرآیندهایی مانند صورت جلسات، خرید و ماموریت به کار گرفته شود. همچنین امکان تبادل اطلاعات بین اتوماسیون اداری و سایر نرم افزارهای موجود در سازمان (مانند حسابداری، حقوق و دستمزد، سامانه مرخصی و ماموریت) فراهم می‌گردد. با استفاده از موتور گزارش ساز امکان ساخت و طراحی انواع گزارشات دلخواه با کمترین زمان ممکن به روی اطلاعات موجود در فرم های سازمانی میسر می باشد.

درخواست دمو