از ابتدای شروع فعالیت گروه مهندسی میراکام، یکی از بزرگترین اهداف ما، تعامل مثبت و سازنده با کارفرمایان عزیزی که به این مجموعه، تخصص آن و محصولات ارائه‌شده اعتماد کرده و می‌کنند، بوده است. به نحوی که بتوانیم به کمک محصولات، تخصص موجود و با همراهی ایشان، نقطه عطفی باشیم در بهبود نگرش سازمانی و زیر ساخت مکانیزاسیون فعالیت‌های آنها.
در این راه لازم بوده که برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب، همگام با محصولات و تکنولوژی روز و نیازهای همیشگی کارفرمایان، قالب‌ها و کانال‌های مختلفی را شکل داده و در جهت افزایش و بهبود مستمر آن گام برداریم.