اتوماسیون حراست و انتظامات

اتوماسیون حراست و انتظامات، نظارت متدوام بر ورود و خروج افراد و خودروها همچنین کالاهایی که به سازمان وارد و یا خارج می شوند، امری ضروری است. به همین دلیل حفظ امنیت مهم ترین مسئله در شرکت ها و کارخانه ها بوده، و واحد مجزایی برای آن در نظر گرفته می شود. تصور کنید تمام تلاش های دستی برای حفظ امنیت حذف شود و سیستم وظایف را به صورت خودکار انجام دهد. بنابراین تیم می تواند روی تهدیدهای بزرگتر و اقدامات پیشگیرانه تر تمرکز کند. این قدرت را نرم افزار حراست در اختیار شما قرار می دهد.

مشکلات نظارت بر امنیت با نگهبان و روش های قدیمی

  • افراد همیشه مستعد خطای انسانی هستند، نگهبان ها ممکن است اشتباه غیرقابل جبرانی مرتکب شوند.
  • خستگی نیروی انسانی ممکن است، منجر به کاهش دقت شود.
  • نظارت دستی کند و زمان بر است.

حفظ امنیت با اتوماسیون حراست و انتظامات

در سال های اخیر شکل نظارت واحد حراست تغییر کرده است. متناسب با رشد تکنولوژی ابزارهای متفاوتی مانند گیت کنترل تردد، سامانه های پلاک خوان، دستگاه های X-Ray ، انواع فلزیاب ها، سامانه های نظارت تصویری، راهبندهای خودرویی، قرائت گرهای مبتنی بر RFID و سامانه های گشت و نگهبانی  برای حفظ امنیت در اختیار سازمان ها قرار گرفت. اما سوال این است که چگونه باید بیشترین استفاده را از این سخت افزارها نمود؟ شرکت کسرا با توجه به تجربه در زمینه حفظ امنیت، نرم افزار حراست را در اختیار کاربران قرار داد. این نرم افزار به عنوان بستر مشترک بین سخت افزارها سبب افزایش بهره وری آن ها شده است. اتوماسیون حراست و انتظامات کسرا کنترل همه تردد ها را در اختیار شما قرار می دهد. تردد خودرو، تردد مهمان و یا تردد کالا تفاوتی ندارد، این نرم افزار تمامی انتظارات را برآورده می کند. 

درخواست دمو