اتوماسیون حضور و غیاب و کنترل تردد

امروزه پویایی محیط و نیروی کار به طور متدوام در حال تغییر و تحول است. در نتیجه سازمان ها به سرعت در حال تلاش برای وفق دادن خود با شرایط جدید هستند. مدیریت نیروی کار با توجه تغییرات متداوم ماهیت کار، شیفت کاری، مسافرت، دورکاری، اضافه کاری و مدیریت زمان، هزینه های کنترل نیرو را برای کارفرمایان افزایش می دهد. بنابراین نیاز به یک سیستم یکپارچه جهت جلوگیری از سرقت زمان بین کارمندان و نظارت متدوام کارفرما وجود دارد. نرم افزار حضور و غیاب نه تنها سیستم را یکپارچه نموده، بلکه با کاهش هزینه ها بهره وری را افزایش می دهد.

مشکلات مدیریت سنتی حضور و غیاب کارمندان

 • عدم دقت: در کارهایی که انسان ها به طور دستی انجام می دهند، همیشه درصدی از خطا وجود دارد.
 • مشکلات اقتصادی: گزارش های نادرست زمان حضور، غیبت و تاخیرهای مداوم  باعث ایجاد هزینه های اضافه می شود.
 • مدیریت زمان: ثبت مرخصی، اضافه کاری، ایجاد کارت های زمانی بشدت وقت گیر است.
 • عدم دسترسی سریع به اطلاعات: گزارش گیری فوری از ساعات حضور، غیبت و مانده مرخصی کارمندان امکان پذیر نیست.
 • سطح دسترسی پایین: امکان ثبت درخواست مرخصی فوری و یا اضافه کاری وجود نداشت. حتما باید بوروکراسی اداری طی می شد.
 • نیاز به حضور در محل: امکان کنترل کارمند در خانه و یا دفتری دور از شرکت وجود ندارد.

مزایای استفاده از سیستم حضور و غیاب

 • اتوماسیون حضور و غیاب با اطمینان نسبت به سوابق  خطاهای اجتناب ناپذیر را به حداقل می رساند.
 • از نظر اقتصادی با استفاده از سیستم های حضور و غیاب هزینه های اضافی برای هر کارمند بشدت کاهش می یابد.
 • نرم افزار حضور و غیاب با مدیریت کارکرد، مرخصی، اضافه کاری، کارانه و … زمان های تلف شده کارمندان را کاهش داده و به افزایش بهره وری کمک می کند.
 • با سامانه حضور و غیاب تنها با چند کلیک به گزارش های دقیق ساعت کار، غیبت، اضافه کاری دسترسی خواهید داشت.
 • در هر سطحی با دسترسی به آسانی درخواست های کارمندان را بدون نیاز به برقراری ارتباط تایید نمایید.
 • با اپلیکیشن حضور و غیاب با استفاده از تلفن های هوشمند کارمندان را زمان کار به آسانی رصد کنید.
 • با این نرم افزار سیاست های حضور و غیاب، قوانین ورود و خروج به سیستم، مرخصی و تعطیلات را براساس نیاز شرکت خود شخصی سازی نمایید.
 • با استفاده از دستگاه حضور و غیاب همزمان با اتوماسیون کنترل تردد، امنیت شرکت را به طور کامل تضمین کنید.
درخواست دمو