جدیدترین مقالات

افزایش انگیزه در کارمندان

راهکارهای ایجاد انگیزه در کارمندان

مدیران اغلب از راهکارهایی برای توسعه کسب و کار و بهبود عملکرد کارکنان استقبال می کنند. آن ها حاضرند هزینه زیادی برای افزایش بهره وری در سازمان بپردازند. غافل ازاینکه تنها با استفاده از راهکارهای ایجاد انگیزه برای کارمندان به آسانی می توانند، رضایت سیستمی و در نتیجه نتیجه بخشی را افزایش دهند.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری چیست؟

چنانچه مدیر یا کاربر یک مجموعه باشید حتما تابحال نام اتوماسیون اداری به گوشتان خورده است. چه بسا هم‌اکنون با این سیستم سروکار دارید ، اما آیا بطور دقیق با مفهوم آن آشنا هستید؟ آیا از مزایا و کارکردهای آن باخبرید؟ آیا در مجموعه‌تان از اتوماسیون‌ اداری استفاده می‌کنید؛ اما هنوز کارکرد بخش‌های مختلف آن را نمی‌دانید؟

در این مقاله به این نکته میپردازیم که اتوماسیون اداری چیست ، چرایی بوجود آمدن آن و کارکرد آن را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب
اتوماسیون اداری

مشتریان ما