اتوماسیون کسب و کار چیست؟

Untitled 12

78 درصد از رهبران کسب و کار بر این باورند که با پیاده سازی اتوماسیون کسب و کار، کارمندان می توانند تا 60 ساعت در ماه را  صرفه جویی کنند و به امور مهم تر بپردازند. فرآیندهای کسب و کار فرآیندهای کسب و کار رگ حیات هر سازمانی هستند و فرآیندهای الکترونیکی کارآمد برای رقابت […]

اتوماسیون اداری چیست؟

Untitled 1

چنانچه مدیر یا کاربر یک مجموعه باشید حتما تابحال نام اتوماسیون اداری به گوش تان خورده است. چه بسا هم‌اکنون با این سیستم سروکار دارید، اما آیا بطور دقیق با مفهوم آن آشنا هستید؟ آیا از مزایا و کارکردهای آن باخبرید؟ آیا در مجموعه‌تان از اتوماسیون‌ اداری استفاده می‌کنید، اما هنوز کارکرد بخش‌های مختلف آن را نمی‌دانید؟ […]

راهکارهای ایجاد انگیزه در کارمندان

Motivation for climbing the ladder 1

ایجاد انگیزه در کارمندان مدیران اغلب از راهکارهایی برای توسعه کسب و کار و بهبود عملکرد کارکنان استقبال می کنند. آن ها حاضرند هزینه زیادی برای افزایش بهره وری در سازمان بپردازند. غافل از اینکه تنها با استفاده از راهکارهای ایجاد انگیزه برای کارمندان به آسانی می توانند، رضایت سیستمی و در نتیجه نتیجه بخشی را افزایش دهند. نقطه […]